Eestist hoo sisse saanud sisustusteenuse pakkuja OCCO laieneb peagi oma innovaatiliste digitaalse tööriistaga kümnesse uude Euroopa riiki. Kuidas on vaid viis aastat tegutsenud, ent suurte ambitsioonidega ettevõte muutnud Eesti sisustusturgu ja laienenud edukalt välisturgudele, räägib ettevõtte asutaja ja juht Ander Sõõrumaa.

Mida uut tõi OCCO Eesti turule? 

OCCO alustas Eesti turul viis ja pool aastat tagasi eesmärgiga muuta sisustusmaailma paremaks ja kliendi jaoks efektiivsemaks. Tahtsime viia sisustusteenuse järgmisele tasemele ja oleme algusest peale keskendunud just personaalsusele ja kliendi vajadustele.

Enne OCCO tulekut oli “võtmed kätte” teenus Eestis sisuliselt tundmatu. Kui alguses pöördusid kliendid ka OCCO poole sooviga osta kontorisse üks või teine tool odavaima hinnaga, siis selliste palvete aeg on nüüdseks meie arvates läbi. Oleme lühikese ajaga populariseerinud Eesti turul “võtmed kätte” teenust ning näidanud, et täislahenduste vastu on tegelikult väga suur huvi. Usun, et oleme mänginud suurt rolli sisustusturu harimises ning teadlikumad kliendid oskavad ka meilt rohkem küsida.

Olete sisustanud kontoreid ja tööruume ettevõtetele nagu Bolt, Confido ja Tallink City Hotell – kas te keskendutegi vaid äriklientidele ning suurematele projektidele?

Ärikliendid ja projektimüük on OCCO kindel fookus. Meil on tänaseks võimekus sisustada laiaulatuslikke projekte mitmes erinevas Euroopa linnas. Oleme aidanud sisustada suuremahulisi projekte alates idufirmade kontoritest, restoranidest kuni koolide ja tervisekeskusteni. Praegu näiteks sisustame Bolt’i kontoreid erinevates Euroopa riikides.  Klientide suurused ja mahud on väga erinevad, ka nende vajadused on väga erinevad. Meie soov on pakkuda igale kliendile personaalset lähenemist, kus iga tema soov kuulatakse ära ning kliendi poolt etteantud eelarve piirides pakutakse parimad lahendused.

Kuidas te tagate, et suuremahulistel projektidel on lõpptulemused, mis eristuvad massist ja iseloomustavad konkreetset ettevõtet?

OCCO edukus tulenebki tegelikult sellest, et oleme suutnud esimesest päevast alates tagada klientidele erilisi lahendusi. Personaalne lähenemine igale kliendile ning tihe koostöö sisearhitektidega on meile äärmiselt tähtis, et tagada ootusi ületav lõpptulemus – pole oluline, kui suur või väike on klient.

Heaks näiteks on meie kasutajapõhise kontori workshop ehk teenus, millega aitame tööandjatel luua kasutajapõhist kontorit. Selleks, et luua kontor, mis päriselt sobib seal töötavatele inimestele, on vaja esmalt sügavamalt mõista töötajaid ja nende tööprotsesse. OCCO eksperdid aitavad tööandjatel analüüsida töökeskkonna ning töötajate tegelikke vajadusi, rutiine ning soove, et pakkuda igale kliendile eriline ning eesmärkidele ja vajadustele vastav lõpptulemus.

Kas inimesed üldse soovivad kontorisse tagasi minna – ehk kaovad kontorid lähitulevikus üldse ära?

Pandeemia on tõepoolest muutnud kontori sisulist mõistet ning on tõsi, et paljud inimesed eelistavad praegu kodus töötamist. Samas on tööandjad ka öelnud, et kontorid ei ole kuhugi kadumas, sest paljudes valdkondades on siiani tähtis, et töötajatel oleks koht, kus üksteisega suhelda, koos töötada, tiimiüritusi korraldada. Pigem on kriis kontori funktsiooni ümber mõtestanud. Aina rohkem panustatakse sellesse, et inimesed tunneksid ennast tööl koduselt ja mugavalt. Räägitakse oma töötajatega süvitsi, et pakkuda neile parim töökeskkond, mis oleks päriselt nende rutiinide ning vajadustega kooskõlas. Pigem näeme, et pandeemia on andnud jõudu kontorite töötajakesksemaks muutmise trendile.

Kas võib öelda, et kriis aitas mõneti ka ettevõtte tegevusele kaasa?

Otsustasime tiimiga kohe, et me ei jää kriisi ajal nurka istuma. Kiire reageerimine andis meile teiste ees eelise: kasvatasime turuosa, laiendasime oma ekspertiisi, kaardistasime uusi turge ning teenuseid. Nii laienesime ka hotellide sisustamise valdkonda ning avasime kontori Hollandis. Kindlasti aitas kriisis kiirele reageerimisele palju kaasa ka see, et meil on kogenud ja initsiatiivikas tiim, kes oskab igast olukorrast parimat võtta.

Kas oskate tuua veel näiteid uuenduslikest ideedest, millega olete välja tulnud?

Näiteks sisearhitektidele mõeldud digitaalne tööriist, mida oleme arendanud poolteist aastat. Meie eesmärgiks oli luua Euroopa sisearhitektidele digitaalne tööriist, mis lihtsustaks märkimisväärselt nende tööd ning muudaks kogu nende tööprotsessi targaks ja mugavaks. Täna on meil juba ainuüksi Hollandis 95 sisearhitekti, kes meie süsteemi kasutavad. Tööriist aitab sisearhitektil võimalikult kiiresti leida tooteid ja nende alternatiive ning saada võimalikult kiiresti informatsiooni hinna ja tehnilise info kohta.

Möödas on ajad, kui hinnapakkumist peab teenusepakkujalt ootama nädal aega, kui mitte rohkem. Meie süsteemis on suhtlus kliendiga kordades kiirem, sest hinnad ning tehnilised failid on kohe kättesaadavad. Meid eristab konkurentidest personaalse lähenemise ning teenindamise kiiruse kombinatsioon.

Tööriistaga soovime lisaks Hollandile laieneda järgmise kahe aasta jooksul veel kümnele uuele Euroopa turule, eesmärgiga raputada mööbliturgu globaalselt.

Miks valisite esimeseks välisturuks just Hollandi?

Holland on ideaalne rahvusvaheline turg, mis on avatud uute toodete testimiseks. Amsterdam on Euroopas sisearhitektidele ja sisekujundajatele üks põhilisi sõlmpunkte, kuhu on kogunenud palju rahvusvahelisi oma ala spetsialiste. Hollandis on ka meeldivalt otsekohene kultuur. Öeldakse kohe, kui midagi meeldib või mitte  –  ei mingit ümmargust juttu, ainult konkreetne tagasiside. Meile selline otsekohene suhtlus meeldib, sest töö liigub palju kiiremini ja hoiame kõvasti aega kokku tänu otsesõnalistele partneritele.

Meie kahe järgmise aasta ambitsioon on teha digitaalne tööriist Euroopa sisearhitektide seas nii öelda household name’ks. Eesmärk on kellega koos me laieneme uutele turgudele. Samas jääks nii arendus kui ka peakontor ikka Eestisse.

Milline on teie jaoks ideaalne klient? Millise projektiga tahaksite kohe tegelema hakata?

Ma võtaks seda hoopis niipidi, et meie jaoks ideaalne klient on see, kes istub sinuga maha ja räägib kohe avatud kaartidega. Ükskõik, mis projekt see ka ei oleks, siis alati on sisustamist võimalik teha erinevate eelarvetega. Inimesed tihti kardavad rahast rääkida ja ekslikult arvatakse, et väiksemate eelarvetega töid me ei tee. See on müüt ja nagu eelnevalt ütlesin, siis alati on võimalik sobivad lahendused leida. Kui see barjäär saab ületatud, siis saame juba koos mõelda sobivate lahenduste peale.

Kuna sisustamine on seotud asjadega, siis kindlasti ei saa mööda vaadata ökoloogilisest jalajäljest. Kas liiga palju asju ei ole meie loodusele liiga koormav?

Kindlasti on see väga oluline teema, millega tuleb ka sisustamise valdkonnas rohkem ja süvitsi tegeleda. Täna pakume ettevõtetele võimalust, et ostame nende vana mööbli tagasi. Me ei taha, et nad viiks vana mööbli prügimäele, kui seda on võimalik taaskasutada või restaureerida. Kuid meie soov on taaskasutuse teemaga rohkem tegeleda ja pakkuda välja lahendusi, mis aitavad meil keskkonda hoida.

OCCO on viimasel aastal väga jõuliselt laienenud. Kui suur OCCO tiim hetkel on? 

Aasta lõpuks saab meil tiimis olema juba 50 inimest ning 2022. aasta lõpuks juba umbes 80 inimest. Kõige rohkem laienevad hetkel IT-, projektijuhtide- ja müügitiimid. Otsime oma meeskonda eelkõige lahendustele orienteeritud inimesi, keda kõnetaks meie missioon. Kõigil peab oma tööd tehes olema tunne, et ma teen õiget asja ja sa pead tahtma iga päev tööle minna! Oluline on, et silmad säraks!

Kas OCCO-l on plaanis tulevikus ka investoreid kaasata?

Siiani oleme end väga edukalt meie oma müügikasvu pealt finantseerinud. Ettevõtte kasvu kiirendamiseks on investorite rahastus kindlasti oluline.