“Traditsiooniline kontoriruum, kus paarisaja ruutmeetri peale on üks või kaks koosolekuruumi, meie puhul kindlasti enam ei tööta” nendib Bolti globaalne kontorite haldur Juho Laurits. Ta on pidanud pandeemia ajal tegema suuri ümberkorraldusi, mis on muutnud inimeste töökultuuri jäädavalt.

Väga kiiresti kasvava ettevõtte jaoks on väga olulisel kohal kontori funktsionaalsed võimalused. Aina vähem veedetakse aega töölaua taga. Selle asemel on tõusnud märgatavalt ühiste koosolekute hulk, mis omakorda tähendab kaasaegsete ning koostööks sobivate alade olemasolu.

“Kui kontor ei vasta ettevõtte töötajate tänastele vajadustele, siis ta pärsib töötajate tegevust ning seeläbi ka ettevõtte eesmärkide saavutamist,” rõhutab Laurits, kelle sõnul on kontor muutumas aina enam kohaks, kus käiakse sotsialiseerumas ja koostööd tegemas.

Töötaja valik, kus ta tööd teha soovib

Muidugi on Bolti töökorraldusse oma jälje jätnud pandeemia, mille alguses ka kõik Bolti töötajad koju kolisid. Selleks eraldati ka raha, et töötajate kodukontorid saaksid võimalikult ergonoomiliseks ja tööks sobivaks. “Me ei ole kunagi sundinud kedagi kontoris töötama,” märgib Laurits. Kuid pandeemia algus näitas, et inimesed suudavad ka kodus sama produktiivselt töötada.

Samas on Lauritsa sõnul viimased viis kuud näidanud väga selget trendi, et kontoris töötamine on drastiliselt suurenenud. “Suures pildis on ikkagi näha, et kui pandeemia alguses püsisid inimesed ilusti kodus, siis täna soovivad inimesed üha rohkem kontorisse tagasi tulla ning siinjuures ei ole vahet millisest riigist me räägime,” märgib Laurits.

Ta ütleb, et kodus töötamine võib olla mingitele meeskondadele kasulik, kuid enamusele on siiski tegemist pärssiva keskkonnaga. Märksõnadeks on ideede vahetamine ja kolleegidega sotsialiseerumine.

Boltil on kontoreid enam kui kümnes riigis. Kui vaadata eri riikide lõikes inimeste soovi valida kodu- või tavakontori vahel, siis ei sõltu see samas ka inimeste soovist, kuivõrd iga riigi seatud piirangutest. Näiteks, Lätis ei ole praegu võimalik kontorisse minna.

Kindel koht ja laud on ajalugu

Aga mida siis pandeemia meil ja mujal muutnud on? Kui varem oli igale inimesele ette nähtud üks kindel töökoht, siis täna on see lahendus pea peale pööratud ning võimul on hübriidkontorid.

Esimese koroonalaine järel tehtud uuringus märkis 80 protsenti Bolti töötajatest, et eelistavad vähemalt poole ajast töötada kodust. Nii otsustas Bolt oma kontorikorraldust muuta ja kindel töökoht jäi alles umbes 20 protsendil töötajatest.

Selle asemel loodi igale tiimile oma ala, kus käib nö Hot Deskimine –  inimesed valivad tiimi alal endale meelepärase koha, kus tööd teha, kuid see ei pruugi olla iga päev sama.

“Kui kogu kontoris sama süsteemi kasutada, siis võiks see tekitada liiga palju segadust,” kommenteerib Laurits, kelle sõnul on oluline, et meeskonna liikmed saavad üksteise läheduses istuda. See väldib ka olukordi, kus suures kontoris ei pruugigi märgata, et tiimikaaslased üldse kontoris on. “Seetõttu tegime asja lihtsaks ning märgistasime ära, kus mingi tiimi alad on,” lisab ta. Nii on töötajatel alati tuttav ala ja teekond, kuhu nad liiguvad.

Selline kontorite ümberkujundamine loob rohkem ruumi erineva suuruse koosolekuruumidele ja väiksematele helistamiseks mõeldud tubadele, mis on Bolti igapäevatöös väga olulisel kohal. Lisaks aitab see kaasa ka kulutõhusamale laienemisele. Bolt on väga kiiresti kasvav ettevõte ning uus töökeskkond annab võimaluse jätkata kasvamist ilma, et peaks laiendama samas mahus ka kontoripindasid.

Vaikuses keskenduvad arendajad vs suhtlemist vajavad kliendihaldurid

See ei tähenda, et ettevõte kaotaks ära võimaluse teha inimestel rahulikus keskkonnas tööd. Kõik sõltub töökoha spetsiifikast tulenevatest vajadustest, millega on Bolt oma kontoriruumi loomisel arvestanud.

Näiteks on tarkvaraarendajatel ja äriklientidega tegelevatel inimestel täiesti erinevad nõudmised. Arendajad istuvad väga keskendunult arvuti taga kirjutades oma koodijuppi või lahendades mõnd keerulist probleemi, mille tõttu on nende jaoks ääretult oluline väga hea ergonoomikaga toolide ja laudade olemasolu.

See-eest äriklientidega tegelevatel töötajatel on väga oluline, et nad saaksid koos istuda, helistada päevast päeva erinevatele klientidele. “See ruum peab olema väga kajakindel,” märgib Laurits. Väga palju oleneb töökohtade lahendus meeskonna dünaamikast ja töö iseloomust, mille välja selgitamisse ollakse OCCO abiga väga palju panustanud.

Lisaks väga headele töötingimustele ning on palju panustatud ka inimeste heaolu loomisesse, kuna töökeskkonna omadused mõjutavad paljuski ka inimese vaimset tervist.  “Näiteks on meil igal pool kontorites väga palju elustaimi, mis inimeste kontoris viibimist kindlasti alateadlikult soosivad,” lisab Laurits.

Bolt kutsus appi oma ala profid OCCO-st

Bolt on parimate kontori kontseptsioonide väljatöötamisel teinud väga palju rahvusvahelist koostööd sisustusteenusepakkuja OCCO-ga. “OCCO meeskond on näidanud üles väga professionaalset suhtumist ning lähtub oma töös kliendi soovidest,” ei ole Juho Laurits kiidusõnadega kitsi.

“OCCO ei ole ettevõte, kes toob ainult häid uudiseid, vaid julgevad öelda, kui mingite asjadega on lood halvasti ning kuidas tuleks tegutseda, et soovitud lahendused saaksid võimalikult kiiresti ja parimal võimalikul moel ellu viidud,” lisab ta. Ettevõtte kasuks räägib ka proaktiivsus, mis hoiab partnereid kursis teemadega isegi siis, kui otseselt ei ole neist veel räägitud.

Näiteks, kui on tootmisest välja langemas mingisugune kontorimööbel, mida seni on sisedisainis kasutatud. “Kui mul tuleb soov uuest projektist nendega rääkida, siis on mul juba eelnevalt olemas nende poolt saadetud infot, mis hõlbustab väga palju meie koostööd,” lisab Laurits.