Tänapäeva tehnoloogia areng võimaldab töötajatel üha rohkem teha tööd kodust või muudest kaugematest asukohtadest. Sel aastal saavad eriti oluliseks virtuaalsed ja hübriidkontorid, mis pakuvad paindlikkust ja võimaldavad meeskonnaliikmetel ühenduda füüsilisest asukohast sõltumatult. See mõjutab kindlasti ka ettevõtteid uusi kontoreid planeerides, sest läbi tuleb mõelda, kui palju töökohti kontorisse päriselt vajatakse ning milline kontorimööbel ka päriselt kasutust leiab.

Tehnoloogilised innovatsioonid tööruumides

Töökeskkondi mõjutavad oluliselt tehnoloogilised edusammud. Sel aastal oodatakse, et nutikad lahendused, nagu asjade internet, tehisintellekt ja masinõpe, saavad veelgi tihedamalt kontoriruumidesse integreeritud. Näiteks võivad nutikad valgustussüsteemid, kliimaseadmed ja turvalahendused reageerida automaatselt töötajate vajadustele, suurendades seeläbi tööruumi efektiivsust ja energiasäästlikkust.

Tervise ja heaolu keskmes 

Töökeskkondade kujundamisel on aasta-aastalt tõusnud aina tugevamalt fookusesse töötajate tervis ja heaolu. Seda võib suuresti mõjutada kontoris olev müratase, mis võib vähendada töötaja keskendumisvõimet, tekitada stressi ja vähendada üldist rahulolu töökeskkonnas. Selle vähendamiseks on oluline mõelda kontori ruumikasutusele ja paigutada kontorisse alternatiivseid privaatseid töökeskkondi, kus inimesed saaks rahus keskenduda.

Stressi aitab leevendada kontoris ka tervisekeskuste ja ergonoomiliste töökohtade integreerimine. Tänaseks on enamikus OCCO sisustatud kontorites näiteks reguleeritavad lauad, mis sellise keskkonna töötajatele tagavad. Tulevikus võivad tööruumid pakkuda mitmesuguseid tervist toetavaid teenuseid, sealhulgas meditatsiooniruume, tervislikke söögivalikuid ning spordi- ja treeningvõimalusi. OCCO aitas eelmisel aastal luua näiteks nii Rail Balticu kui Salve kontorisse lisaks üldaladele ka treeningnurgad, kus saavad inimesed tööpäeva jooksul mõttetööst väikese pausi teha ning füüsist turgutada.

Jätkusuutlikud töökeskkonnad

Jätkusuutlikkusele suunatud trendid jätkavad kõikjal maailmas kasvu, ka tööruumides. Sel aastal võib oodata rohkem jätkusuutlikke ehituslahendusi, energiatõhusaid tehnoloogiaid ja keskkonnasõbralikke bürooruumide kujundusi.

Pühendumine jätkusuutlikkusele mõjutab ettevõtte mainet – töötajad hindavad aina enam ettevõtteid, kes on keskkonna suhtes vastutustundlikud. Selle aspekti juures mängivad olulist rolli materjalide valik ning energiatõhusad valgustus-, kütte- ja jahutussüsteemid, mille keskkonnamõju on väike.

Kaasavad ja mitmekesised tööruumid

Kaasatus ja mitmekesisus muutuvad töökultuuris üha olulisemaks. Tuleviku tööruumid soodustavad koostööd ja ideede vahetamist. Avatud tööruumid kombineerituna privaatsemate nurgakestega loovad keskkonna, kus erinevad meeskonnad saavad omavahel suhelda ja üksteist inspireerida. Mitmekesisust väärtustavad tööruumid võivad edendada innovatsiooni ning aidata ettevõtetel ligi meelitada ja hoida enda juures erineva taustaga talente

Töötajate kaasamine disainiprotsessi

Ettevõtted hakkavad aina enam kaasama töötajaid tööruumide kujundamisse ja disainiprotsessi. See mitte ainult ei tugevda meeskonnatunnet, vaid võimaldab ka paremini arvestada iga inimese tööstiili, individuaalseid eelistusi ja vajadusi. Töötajaid kaasates luuakse hea keskkond kõigile