Viimastel aastatel on paljud ettevõtted ja töötajad hakanud ümber hindama traditsioonilist kontorikeskkonda ja selle mõju töötajate heaolule ning produktiivsusele. Üks peamisi tegureid, mis mõjutab inimeste otsust mitte kontoris töötada, on müratase.

Räägime, kuidas mõjutab müratase töötajate heaolu ja tööviljakust ning missugused on alternatiivsed töökeskkonnad, mis pakuvad töötajale rahu ja vaikust.

Müratase kontoris: mõju töötajatele

Kontorimüra võib olla väga mitmekesine, alates kolleegide vestlustest ja lõpetades kontoriseadmete, nagu printerite ja kliimaseadmete müraga. Kõik need helid võib mõjutada töötaja keskendumisvõimet, tekitada stressi ja vähendada üldist rahulolu töökeskkonnas.

Keskendumisraskused: kõrge müratase segab töötajate keskendumist, eriti kui töö nõuab detailset analüüsi või loovat mõtlemist. Kui tegevuste taustal on pidev müra, võib see põhjustada vaimset väsimust ning kurnatust ja vähendada töö efektiivsust.

Stress ja ärevus: müra võib tekitada ka stressi ja ärevust, mille tõttu saab kannatada töötaja vaimne ja füüsiline tervis. Ka stress ja ärevus mõjutavad otseselt töö tulemuslikkust.

Kommunikatsiooniprobleemid: kogu müra keskel on keeruline ka kolleegidega suhelda ning see võib häirida või tekitada eksimusi nii suulises kui kirjalikus kommunikatsioonis.

Alternatiivsed töökeskkonnad

Töötingimuste parandamiseks ja mürataseme vähendamiseks on osa tööandjaid asunud otsima alternatiive traditsioonilisele kontorikeskkonnale.

Kodukontor: tänaseks ei ole enam haruldane, kui inimesed eelistavad töötada kodust, kus nad saavad luua endale sobiva ja vaikse töökeskkonna. Selline lahendus aitab töötajal juhtida paremini enda töökeskkonda ja sealset mürataset.

Kaasavad tööruumid: müra vähendamiseks ei pea aga kõiki töötajaid kodukontorisse ajama – üha enam koguvad populaarsust ka koostöötamisruumid, mis on kujundatud nii, et vähendada mürataset ja pakkuda vaikseid tööalasid. Sellised ruumid on väga paindlikud, võimaldades nii üksteisega suhelda kui ka keskenduda ilma suure müra ja segaduseta. Enamasti on ruumid liigendatud akustiliste seinte või boksidega arvestusega, et ruumi ühes osas saaksid inimesed koguneda ja juttu ajada ning teises kohas töösse süveneda.

Kui kontori ruumikasutus veidikene ümber mõelda ja luua nutikad lahendused, siis saab müraprobleemi ka kontoris hõlpsasti, ilma suurema ehitustööta ära lahendada. Ja siis saavad koos töötada nii need, kel on vaja keskenduda, kui ka inimesed, kes soovivad kolleegidega häälekamalt arutleda.